Monitorování KH v centrech

Mimořádně kvalitní administrativně logistická příprava center umožňuje našim monitorům dostát všem závazkům vyplývajících z monitorovacích plánů v nadstandartní kvalitě.

Dodržování časových limitů pro samotné monitorování a jeho reportování je pro nás samozřejmostí. Veškeré problémy vzniklé v centrech řeší naši monitoři operativně a důsledně.

Se členy studijních týmů pracují ve vzájemném souladu a spolupráci k dosažení společného cíle.