Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.

07.12.2012 09:52

Informace o závadách kvality a nežádoucích účincích léčiv, padělcích, nelegálních přípravcích a zdravotnických prostředcích.

zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz

Zpět