Vydání nových farmakovigilančních pokynů

03.07.2013 11:21

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal nové pokyny týkající se farmakovigilance. Jedná se o pokyn PHV-6 a novou verzi pokynu PHV-4.

Více informací na webu SÚKL.

zdroj: www.sukl.cz

Zpět