Žádost o povolení/ohlášení klinického hodnocení - KLH-20 verze 5 - platnost od 1.1.2013

08.01.2013 09:41

Tento pokyn nahrazuje pokyn KLH-20 verze 4 s platností od 1.1.2013.

Kompletní informace naleznete na webu Státního ústavu pro kontrolu léčiv.

zdroj: sukl.cz

Zpět