Věděli jste, že...

...průměrná doba schválení klinického hodnocení na Slovensku je...

...54 dní.

V roce 2010 byla průměrná doba schválení klinického hodnocení 54 dní. Nejvíce klinických hodnocení však bylo schváleno ve lhůtě 35dní, resp. 46 dní.

 

zdroj: Štátný ústav pre kontrolu liečiv, www.sukl.sk, zdrojový dokument (soubor PDF, velikost 178kB)


...platba předem za podání Urgent Safety Measure...

...není potřeba.

Platba za Urgent Safety Measure se řídí podle toho, zda se jedná o implementaci Substantial Amendment, či nikoli.

 

zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv


...výše odměny subjektům klinického hodnocení za jejich účast v klinických hodnocení...

...odpovídá povaze klinického hodnocení, a to zejména ve vztahu k těm výzkumným úkonům, z nichž nemá subjekt hodnocení přímý prospěch

Výše odměny se schvaluje v rámci projednávání a schvalovacího procesu Multicentrických etických komisí, v základu se řídí Vyhláškou 226 o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků.

 

zdroj: Vyhláška 226 o správné klinické praxi a bližších podmínkách klinického hodnocení léčivých přípravků