Monitorování klinických hodnocení v centrech

Mimořádně kvalitní administrativně logistická příprava center umožňuje našim monitorům dostát všem závazkům vyplývajících z monitorovacích plánů v nadstandardní kvalitě.

Dodržování časových limitů pro samotné monitorování a jeho reportování je pro nás samozřejmostí. Veškeré problémy vzniklé v centrech řeší naši monitoři operativně a důsledně.

Se členy studijních týmů pracují ve vzájemném souladu a spolupráci k dosažení společného cíle.


Hledáte vhodné Monitory pro vámi prováděná klinická hodnocení? Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře.

Kontaktujte nás