Podávání žádostí – Registrační autority a etické komise

Při přípravě dokumentace, její kompletace a podání na registrační autoritu a etické komise dodržujeme všechna pravidla, která vedou k minimalizaci průtahů ve schvalování způsobených nízkou kvalitou dokumentace. Na základě kontaktu s jednotlivými etickými komisemi jsme schopni vám doporučit nejvhodnější Multicentrickou etickou komisy s ohledem na rychlost a kvalitu projednání vašich žádostí a následného vystavení schvalovacích dokumentů.

Totéž platí i pro další registrační aktivity související s vedením klinického hodnocení (dodatky, pravidelná hlášení, apod.)


Máte zájem o více informací o námi poskytované konzultační činnosti týkající se Podávání žádostí na Registrační autority a Etické komise? Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, připravíme pro vás nabídku přesně dle vašich požadavků.

Kontaktujte nás