Přínos Site Data Managera (SDM) pro Monitora klinických hodnocení

  • v souvislosti s významným zkvalitněním zadání dat do eCRF/CRF a jejich kontrolou vůči správnosti ze strany protokolu SDM, bude vlastní monitoring a SDV monitora v rámci návštěvy významně usnadněn a zrychlen =>
  • minimalizace dodatečných dotazů ke zdrojové dokumentaci a dat zadaných do eCRF/CRF směřovaných na Hlavního zkoušejícího/Zástupce zkoušejícího 
  • více času na vlastní monitoring klinického hodnocení

Máte zájem o další informace týkající se pozice Site Data Manager? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem, vaše dotazy velice rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás