FARMACEUTICKÝ SYSTÉM JAKOSTI

31.01.2013 14:09

Státní ústav pro kontrolu léčiv uveřejnil nový pokyn týkající se Farmaceutického systému jakosti - VYR-32 Kapitola 1 verze 4.

Nová verze pokynu je překladem The Rules Governing Medicinal Products in the European Union, Volume 4, EU Guidelines to Good Manufacturing Practice, Chapter 1, Pharmaceutical Quality System, ve znění platném k 31.1.2013. Byl také doplněn o odkazy na českou legislativu.

Kompletní informace o novém pokynu a možnost jeho stažení v PDF souboru jsou na webu SÚKL.

zdroj: Státní ústav pro kontrolu léčiv, www.sukl.cz

Zpět