Informace o požadavku na předkládání souhrnných zpráv o klinickém hodnocení

19.07.2013 14:08

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal novou informaci týkající se požadavku na předkládání souhrných zpráv o klinického hodnocení. Více informací na webu SÚKL.

zdroj: www.sukl.cz

Zpět