Studie proveditelnosti

Při výběru center i zkoušejících se řídíme samozřejmě požadavky zadavatelů, ale také našimi dlouholetými zkušenostmi a podrobnými znalostmi center, jejich personálního i technického vybavení, a znalostí spádových oblastí.

Proto jsme schopni doporučit vždy taková pracoviště, která mají největší předpoklad včasného a úspěšného náboru subjektů hodnocení a dokončení včech studijních aktivit dle požadavků protokolu.


Máte zájem o vypracování Studie proveditelnosti? Neváhejte nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, připravíme pro vás nabídku přesně dle vašich požadavků.

Kontaktujte nás