Přínos Site Data Managera (SDM) pro Centrum klinického hodnocení

  • dojde ke snížení časové náročnosti pro Hlavního zkoušejícího/Zástupce zkoušejícího a administrativní zátěže =>
  • lékařské aktivity, prováděné v rámci návštěv, požadované protokolem, budou moci být upřednostněny =>
  • z těchto aktivit bude proveden lékařem podrobný jednoznačný záznam ve zdrojové dokumentaci, který bude poté přepsán SDM do eCRF/CRF =>
  • v případě nejasností bude problém s Hlavním zkoušejícím/Zástupcem zkoušejího konzultován dříve, než by totéž musel učinit Monitor až v rámci Monitorovací návštěvy
  • při přípravě odpovědí na Data Query/Data Clarification Form budou ryze administrativní dotazy zodpovězeny/připraveny SDM k podpisu Hlavnímu zkoušejícímu/Zástupci zkoušejícího okamžitě
  • v případě potřeby dohledávání a vyjádření odborného lékařského stanoviska k danému dotazu bude pro Hlavního zkoušejícího/Zástupce zkoušejícího připravena zdrojová dokumentace s vyznačením dotčených pasáží tak, aby to Hlavní zkoušející/Zástupce zkoušejícího nebyl nucen hledat a ztrácet tím čas
  • při administraci dodatečných dotazů v rámci SAE, stejná podpora ze strany SDM jako při odpovědích na standardní DCF
  • pro odpovědi na laboratorní dotazy – viz stejný postup 

 

  • celková časová úspora ve studii umožní zvážit možnost účastnit se dalších klinických hodnocení, neboť po administrativní stránce bude 40% původně potřebného času k provedení studijních úkonů ušetřeno => zajištěno Site Data Managerem
  • kvalitnější data z jednotlivých návštěv Subjektů hodnocení zapsaná v zdrojové dokumentaci

Máte zájem o další informace týkající se pozice Site Data Manager? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem, vaše dotazy velice rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás