Přínos Site Data Managera (SDM) pro Zadavatele klinického hodnocení

  • snížení administrativní zátěže Hlavního zkoušejícího/Zástupce zkoušejícího =>
  • lékařské aktivity, prováděné v rámci návštěv, požadované protokolem, budou moci být upřednostněny =>
  • kvalitnější data z jednotlivých návštěv Subjektů hodnocení zapsaná ve zdrojové dokumentaci
  • celková časová náročnost spojená s administrativou klinického hodnocení již nebude překážkou pro vstup Centra klinického hodnocení do klinického hodnocení jako takového =>
  • SDM dokáže Hlavnímu zkoušejícímu/Zástupci zkoušejícího ušetřit až 40% času, který by jinak strávili administrativou

Máte zájem o další informace týkající se pozice Site Data Manager? Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo emailem, vaše dotazy velice rádi zodpovíme.

Kontaktujte nás